ODSZKODOWANIA

Doradztwo w zakresie wszelkich spraw odszkodowawczych za szkody doznane w czasie wypadków przeciwko zakładom ubezpieczeniowym, pracodawcom i sprawcom zdarzeń, m.in.:
- za zniszczenie mienia (np. wypadki drogowe),
- o zadośćuczynienie za krzywdę (np. urazy na ciele doznane w czasie wypadków drogowych, wypadków przy pracy i innych zdarzeń np. przestępstw),
- o zadośćuczynienie z ustawy o ZOZ,
- renty m.in. z tytułu utraconego zarobku,
- koszty leczenia i rehabilitacji,
- znaczne pogorszenie sytuacji życiowej w związku ze śmiercią osoby bliskiej,
- utracone zarobki.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in