NIERUCHOMOŚCI

Doradztwo w zakresie wszelkich spraw dotyczących nieruchomości, m.in.:
- zniesienie współwłasności,
- zasiedzenie nieruchomości lub uwłaszczenie nieruchomości rolnej,
- wydanie nieruchomości właścicielowi lub innej uprawnionej osobie,
- zwrot nieruchomości, w szczególności postępowania o uchylenie decyzji wywłaszczeniowych i decyzji o przejęciu nieruchomości,
- wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
- odszkodowania za przejęte lub wywłaszczone nieruchomości,
- najem, dzierżawa,
- postępowanie ws. ksiąg wieczystych,
- ochrona praw lokatorów,
- ochrona praw właścicieli nieruchomości – wynajmujących (np. pozwy o eksmisję, zapłatę za czynsz, odszkodowanie od gminy za zajmowanie lokalu przez lokatora po orzeczeniu lokalu socjalnego),
- roszczenia z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (odszkodowanie, wykup nieruchomości – art. 36 ustawy),
- ochrona posiadania,
- meldunki administracyjne.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in